Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Referat af FBFK møde tirsdag d.5.9.17 hos Peter (VG31).  Siden sidst i foreningen v/Peter Der er blevet stjålet en cykel, rotter er stadig en plage. (se pkt.6) Vi har modtaget beskrivelsen af et enkelt besøg af fremmede meget sent på en aftenen. (bilag 4 ) Vejens træer. Aftale aktiviteter jf. møde med Stadsgartner v/Ulla Ulla… Læs mere Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af generalforsamling 27. april 2017

REFERAT AF GENERALFORSAMLING 2017 Torsdag den 27. april 2017 kl. 20. Dagsorden: Valg af dirigent og referent. Formandens beretning Præsentation af revideret parkeringsplan Træer – Drøftelse af stadsgartnerens krav og gode råd og praksis Regnskab 2015 Indkomne forslag Budget 2016 og kontingent Valg af bestyrelsen Valg af revisorsuppleant Evt. Pkt. 1. Valg af dirigent og… Læs mere Referat af generalforsamling 27. april 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Referat af bestyrelsesmødet hos Marie VG 84, d. 1.juni 2017 fra kl. 20. 1. Opfølgning på generalforsamling og drøftelse af emner der skal bearbejdes i løbet af året: En pixipjece: til håndværkere om rammer og regler for forandringer og fornyelser på vores huse. (Peter) Jordfarver: Vi vil have forklaret jordfarver ud fra bem. Og fortolkninger… Læs mere Bestyrelsesmøde 1. juni 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2017 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning afholdtes et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig. Carsten Frandsen, BU 17, var udtrådt som kasserer og bestyrelsesmedlem. Ulla Svendsen, VG 88 blev valgt til kasserer. Marie Frølich, VG 84, blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem. Bo Helleberg, VG 35… Læs mere Bestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde 1. februar 2017

Referat af FKFB bestyrelsesmøde on. d. 1.2.2017 hos Else Dagsordenen: Fastelavnsplanlægning. Fastelavnsplanlægning. Vi håber endnu en gang på et flot fremmøde af fastelavnsudklædte børn og voksne. Udvalget består af: Peter, Bo VG 35, Sissel, som skaffer slik til tønden, og Carsten. Ulla har bestilt voksentønden hos Arne. Peter bestiller øvrige tønder. Peter sender mail ud… Læs mere Bestyrelsesmøde 1. februar 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af bestyrelsesmøde 7.9.16

07.09.2016 Referat af bestyrelsesmøde i FKFB hos Ulla Parkering Parkeringsplanen blev drøftet Else har udarbejdet et øjebliksbillede over parkeringsforholdene. Elses observationer viser, at der kan være brug for at justere planen for at sikre, at parkeringen er hensigtsmæssig og, at der er plads til udrykningskøretøjer. Der er brug for lidt flere data for at kunne… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 7.9.16

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde (konstituerende) – 28. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2016 Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning blev der afholdt et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig. Else Slange, Peter Have og Ulla Svendsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år, hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter med uændret sammensætning. Der var enighed om, at Peter Have fortsætter som formand… Læs mere Bestyrelsesmøde (konstituerende) – 28. april 2016

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af generalforsamling 28. april 2016

Referat af FBFK’s generalforsamling d.28.april 2016 Valg af dirigent og referent: Knud Erik VG 40 valgt til dirigent med applaus. Valg af referent: Else VG 12. 13 husstande var repræsenteret   Formandens beretning til generalforsamling 2016 Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Det har været et godt – og begivenhedsrigt år i foreningen.… Læs mere Referat af generalforsamling 28. april 2016

Udgivet
Kategoriseret som Referater