Referat af bestyrelsesmøde 7.9.16

07.09.2016 Referat af bestyrelsesmøde i FKFB hos Ulla

  1. Parkering

Parkeringsplanen blev drøftet

Else har udarbejdet et øjebliksbillede over parkeringsforholdene. Elses observationer viser, at der kan være brug for at justere planen for at sikre, at parkeringen er hensigtsmæssig og, at der er plads til udrykningskøretøjer. Der er brug for lidt flere data for at kunne beslutte tilgangen. Bl.a. er der brug for at finde ud af hvor mange funktionelle indkørsler der ikke bruges i dag.

Else laver en ny øjebliksobservation en søndag kl.18.30. Der registreres:

Alle brugbare indkørsler – nedlagte indkørsler stryges på kortet

Alle parkerede biler – evt. trailere på dette tidspunkt.

På næste bestyrelsesmøde tages stilling til strategi

2. Velkomstbrev.

Tilfredshed med Peters samlende formulering af nyt velkomstbrev og informationsbrev.

Disse bruges fremover (uploades på fkfb.dk og fordeles til nye beboere).

Bestyrelsen vil også udarbejde et ”håndværker bilag” til velkomstbrevet som et let tilgængeligt overblik over krav i kvalitetsmanual og lokalplan.

3. Juletræsarrangement.

Der afholdes julearrangement på plænen 1.søndag i advent (27. november). Sissel og Peter er juleudvalg (sammen med andre med overskud af julestemning). Der indkøbes Juletræ, fod samt batteridrevet lys og stjerne. Træets højde 3-3,5 m. og træet placeres et godt sted på planen.

Fourage: Der vil blive serveret varm kakao, gløgg, brunkager, pebernødder.

Underholdning: Julesange og dans om juletræet m.v.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 27. november og vær med til at synge julen ind i kvarteret.

4. Myndigheder.

Byggesager: Nr.35 overdækning af terrasse (nabohøring), nr.52 tilbygning til hus ud i haven m.m.

Støj fra skinner: Sissel tjekker op på reparationen, hvis det ikke er klaret følger bestyrelsen op igen overfor BaneDK.

Klimasikring: Peter ringer til kommunen og finder ud af om de har nogle gode forslag til beboerne i kvarteret i form af informationspapirer og anbefalinger.

5. Bestyrelsens fokusområder: Udsat til næste møde.

6. Evt. En gammel El-servitut er først nu tinglyst på VG. De lave nr. – Graffiti meldt til kommunen. Indbrud i sommer i nr. 53. Bog om Havebyer foreligger nu i manuskript. Forslag om at koordinere en murer til tageftersyn. Mulighed for at låne telt på 5 x 8 m. til næste sommerfest.
Næste møde er d.2.november hos Peter.

 

Ref. Else