Regler & anvisninger for kvarteret

Et bevaringsværdigt haveboligområde – Frederiksberg Kommune

Kvalitetsmanual

 

Center for Bygningsbevaring, RAADVADs Farvebeskrivelse
(De kalkblandede farver, der er beskrevet af Raadvad passer generelt ind i kvartet, men det er en god forholdsregel at undersøge om et andet hus har samme farve og Frederiksberg kommune skal altid give tilladelse ved ny farve)

Lokalplan nr. 92 “for et område omkring Ved Grænsen, Buen og Finsensvej”

Frederiksbergs Arkitekturpolitik

Forskrift for dyrehold

Særbevilling: Retlingslinjer for opsætning af postkasser

Stakit mål – Vejledning

Plan for parkering i området

OBS på parkering: Adgangskrav til udryknings køretøjer = 280 cm fri passage

Småhusreglement

Hegnsloven