Nye beboere

Kære nye beboere

På boligforeningens vegne vil vi gerne byde jer hjerteligt velkommen til kvarteret. Vi håber, at I vil finde jer godt tilrette, og at I bliver glade for at bo her.

Boligforeningen holder 3 arrangementer i løbet af året:

 • Fastelavnsfest både for store og små, med fastelavnsboller
 • Stor sommerfest på plænen
 • Juletræstænding den 1. søndag i advent

I er flyttet ind i et kvarter som er bevaringsværdigt, og Frederiksberg kommunalbestyrelse har derfor vedtaget en lokalplan (Lokalplan nr.92) for området. Lokalplanen er blevet suppleret med en såkaldt kvalitetsmanual som forklarer hvordan de forskellige krav til bygningerne m.v. skal forstås. Lokalplan nr. 92 og Kvalitetsmanualen indeholder derfor vigtige informationer, som I skal kende til.

Vigtig information

At kvarteret er bevaringsværdigt betyder at visse ændringer på ejendommene – særligt på gadesiden – skal godkendes af kommunen inden arbejdet sættes i gang. F.eks kræver det kommunens godkendelse at:

 • Ændre farven på huset (Bemærk der er specifikke krav til farver)
 • Skifte vinduer på gadesiden (Bemærk der er specifikke krav til vinduer)
 • Skifte døre på gadesiden (Bemærk der er specifikke krav til døre)
 • Etablere nye vindues- eller døråbninger
 • Fjerne skorstene
 • Nyt tag (Bemærk der er specifikke krav til tagflader)
 • Opføre nye skure
 • Fælde træer som er over 25 år gamle (gælder træer på hele jeres grund)

Kommunen fører tilsyn med at lokalplanen overholdes. Det betyder, at det kan blive dyrt at tage fejl, f.eks. hvis kommunen finder ud af, at bygningsændringer ikke overholder reglerne og derfor skal laves om for ejerens regning. Hvis I har håndværkere til at udføre ændringer på ejendommen er det vigtig at gøre opmærksom på kvarterets bevaringsværdi og de specifikke krav, der gælder for de forskellige bygningselementer.

Endnu engang hjertelig velkommen.

Med venlig hilsen bestyrelsen

————————–

Lidt om jeres nye kvarter: 

Boligforeningen er grundlagt i 1913 af funktionærer ved Frederiksberg Kommune og omfatter 100 boliger fordelt på enkelt- og dobbelthuse. Husene er tegnet af arkitekterne K.T. Seest og Hans Koch og blev opført i årene 1915-16 og i 1919 blev bebyggelsen præmieret af kommunen. Senere er kvarteret blevet deklareret ”bevaringsværdigt”, og der er udarbejdet en Lokalplan nr.92, som er blevet suppleret med en Kvalitetsmanual. I dag regnes bebyggelsen for et helstøbt eksempel på ”Bedre Byggeskik”. Vi er alle på et tidspunkt blevet tiltrukket af kvarterets arkitektoniske kvaliteter og grønne karakter som haveby, og en af foreningens grundholdninger er derfor at bevare og værne om disse kvaliteter, så de ikke går tabt.

Kvalitetsmanualen giver gode anvisninger for hvad der skal søges tilladelse til hos kommunen og diverse retningslinjer for vedligeholdelse af husene.

En anden vigtig grundholdning er at skabe et godt sammenhold og miljø for både børn og voksne. Ud over den årlige generalforsamling i april afholdes der fastelavn med tøndeslagning for alle, sommerfest i juni måned og juletræstænding den første søndag i advent. Hvert femte år holder vi en større sommerfest for at markere bebyggelsens jubilæum, sidst i anledningen af kvarterets 100 års jubilæum i juni 2015.

Det årlige kontingent til foreningen er 300 kr. som indbetales den 1. marts på kontonr.: 3186-7403070 med tydelig angivelse af adresse. Vi har udarbejdet en liste over beboere i hver husstand med navne, adresse og børnenes alder. For at styrke kommunikationen i foreningen opfordres alle husstande til at tilmelde sig vores mailliste. Opdatering af disse lister sker ved henvendelse til Lars Gregersen (FIN116) gregersen.lars@gmail.com.

Læs mere om kvarteret på www.fkfb.dk

I er til enhver tid velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmerne, hvis I har spørgsmål.