Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016

Til stede var Peter (ref), Else, Ulla, Sissel, Carsten og Kasper. Godkende materiale til generalforsamling. Regnskab vedhæftet – ok til det forelagte udkast Mail fra Leika om parkering –          emnet tages op under formandens beretning og der opfordres til bemærkninger fra generalforsamlingen. 4. Dagsorden for generalforsamlingen (Peter medbringer til mødet) – dagsorden blev godkendt og udsendt… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 18. april 2016

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af bestyrelsesmøde 20. januar 2016

Referat fra bestyrelsesmøde i FKFB onsdag den 20. januar kl. 20 hos Else VG12 Til stede var: Else, Sissel, Ulla, Kasper og Peter (ref). Afbud fra Carsten Pkt. 1 Kvalitetsmanual a) Signaler fra kommunen vedrørende mulig fremtidig håndtering af dispensationer Ulla, Peter fra bestyrelsen og Mick (tidl. bestyrelsesformand) var den 30. november 2015 til møde… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 20. januar 2016

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2015

Møde 11. november 2015 kl. 20. Deltagere: Peter (Ref), Else, Ulla, Sissel og Carsten. Afbud fra Kasper. Dagsorden Opdatering/revidering af velkomstbrev v/Ulla Nabohjælp v/Ulla Planlægning af fastelavn 2016 – dato og arbejdsgruppe v/Peter Loppemarked – drøfte infobrev, jf. vedhæftede udkast fra Else Kvalitetsmanual – drøfte hovedbudskaber til møde med kommunen og beslutte arbejdsdeling i forhold… Læs mere Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2015

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde 2. september 2015

Referat af FKFB bestyrelsesmøde 2. september 2015. Deltagere: Ulla, Else, Carsten, Kasper og Peter (Ref). Afbud fra Sissel.   100-års fest: Orientering om endeligt regnskab fra sommerfesten (regnskab vedhæftet). Formål: Drøfte håndtering af underskud. Generelt stor ros til planlægning og styringen af økonomien for festen. Der var langt flere festdeltagere end forventet, så vi var… Læs mere Bestyrelsesmøde 2. september 2015

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde 2. juni 2015

Referat af FKFB bestyrelsesmøde hos Sissel VG 26 1. juni 2015. Deltagere: Ulla, Carsten, Casper, Else, Sissel og Peter (ref)   Bestyrelsens arbejdsform, mødekadence, kommunikation til medlemmerne osv. Bestyrelsen mødes 5-6 gange årligt. Derudover orienterer bestyrelsen hinanden skriftligt om nyt fra kvarteret, og sender mails ud til medlemmerne efter hvert bestyrelsesmøde.   Drøftet, om der… Læs mere Bestyrelsesmøde 2. juni 2015

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Svar fra SKAT

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat. Læs svaret her: Svar fra SKAT

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde d. 26. november 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 26.11.14 hos Mick VG 7 Tilstede:Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Afbud: Sissel VG 26, Carsten Bu 17 1.    Kontingent. Diverse opfølgning og rykkere har medført at de fleste i kvarteret nu har indbetalt kontingent 2.    100 årsfesten: Festudvalget er udvidet og består nu af 8… Læs mere Bestyrelsesmøde d. 26. november 2014

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde d. 25. september 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 25.09.14 hos Peter VG 31. Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26. 1.    Kontingent. Det er tid til at betale at betale kontingent. Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2014, så er det nu tid.                       Reg. Nr. 3186,… Læs mere Bestyrelsesmøde d. 25. september 2014

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014

Bestyrelsesmøde  FKFB tirsdag d.3.6.2014 kl.20 hos Carsten Buen 17 Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26 deltog ikke. Parkeringszoner: Der er lagt et link ud på hjemmesiden, som fortæller om indførelse af parkeringszoner på Frederiksberg. Det handler om skiltning, licenser, gæstekort m.v..… Læs mere Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014

Udgivet
Kategoriseret som Referater