Referat af FKFB bestyrelsesmødet fredag 5. april 2019

1. Forberedelse af generalforsamling Praktik: – Lokale bestilt 19.30 – 21.30 Lars. – klargøring af lokale: alle møder kl.19 på Falkonergårdens Bibliotek – drikkevarer: Lars og Bo. – Dagsorden- regnskab – kontingentændring: kopieres af Peter til uddeling Godkendelse af dagsorden: Dagsorden ok NB: fjern ex. Generalforsamling fra overskrift, noten til pkt.4 omformuleres efter Det foreslås… Læs mere Referat af FKFB bestyrelsesmødet fredag 5. april 2019

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Traditionen tro afholdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Else lagde hus til mødet – tak for det! Det nye bestyrelse besluttede at konstituere sig således Formand:         Peter, VG 31 Kasserer:          Bo, VG 35 Bestyrelsesmedlemmer:         Marie (VG 84), Else (VG 12), Lars (FI 116), Suppleant: Sune VG 23   Foreningens… Læs mere Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Valg af dirigent og referent Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7 Referent:       Else Slange VG 12 Der deltog 26 medlemmer og 25 husstande var repræsenteret FKFB – Formandens beretning 2018 Formanden takkede alle der var mødt op til årets generalforsamling Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fire møder samt et konstituerende møde. Et år… Læs mere Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Valg af dirigent og referent Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7 Referent:       Else Slange VG 12 Forslag til vedtægtsændring: Forslag til Vedtægtsændring: Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. (gamm el 18) NY: 18.a Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem 18.b Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Forslaget… Læs mere Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Udgivet
Kategoriseret som Referater