Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

 1. Valg af dirigent og referent
  Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7
  Referent:       Else Slange VG 12
 2. Forslag til vedtægtsændring:
  Forslag til Vedtægtsændring:
  Hæftelse:
  Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. (gamm el 18)

  NY:
  18.a Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem

  18.b Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue.

  Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 3. Evt. ingen bemærkninger