Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Traditionen tro afholdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Else lagde hus til mødet – tak for det! Det nye bestyrelse besluttede at konstituere sig således Formand:         Peter, VG 31 Kasserer:          Bo, VG 35 Bestyrelsesmedlemmer:         Marie (VG 84), Else (VG 12), Lars (FI 116), Suppleant: Sune VG 23   Foreningens… Læs mere Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Valg af dirigent og referent Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7 Referent:       Else Slange VG 12 Der deltog 26 medlemmer og 25 husstande var repræsenteret FKFB – Formandens beretning 2018 Formanden takkede alle der var mødt op til årets generalforsamling Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt fire møder samt et konstituerende møde. Et år… Læs mere Referat ordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Valg af dirigent og referent Dirigent:        Mick Ammentorp VG. 7 Referent:       Else Slange VG 12 Forslag til vedtægtsændring: Forslag til Vedtægtsændring: Hæftelse: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. (gamm el 18) NY: 18.a Foreningen tegnes af formanden + et bestyrelsesmedlem 18.b Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med sin formue. Forslaget… Læs mere Referat af ekstraordinær generalforsamling i FKFB d.19.april 2018

Udgivet
Kategoriseret som Referater

Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Referat af FBFK møde tirsdag d.5.9.17 hos Peter (VG31).  Siden sidst i foreningen v/Peter Der er blevet stjålet en cykel, rotter er stadig en plage. (se pkt.6) Vi har modtaget beskrivelsen af et enkelt besøg af fremmede meget sent på en aftenen. (bilag 4 ) Vejens træer. Aftale aktiviteter jf. møde med Stadsgartner v/Ulla Ulla… Læs mere Bestyrelsesmøde 5. september 2017

Udgivet
Kategoriseret som Referater