Referat af FKFB konstituerende bestyrelsesmøde d.19.04.18

Traditionen tro afholdt den nyvalgte bestyrelse konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen. Else lagde hus til mødet – tak for det!

Det nye bestyrelse besluttede at konstituere sig således

Formand:         Peter, VG 31

Kasserer:          Bo, VG 35

Bestyrelsesmedlemmer:         Marie (VG 84), Else (VG 12), Lars (FI 116),

Suppleant: Sune VG 23

 

Foreningens mødeplan 2018- 2019

2018

Torsdag den 17. maj                 Bestyrelsesmøde hos Bo Helleberg, VG 35

Lørdag den 16. Juni                   SOMMERFEST

Torsdag den 13.september    Bestyrelsesmøde hos Sune Falck Hansen, VG 23

Torsdag den 22.november     Bestyrelsesmøde hos Lars Gregersen, F 116

Søndag den 2. December       JULETRÆSTÆNDING

 

2019

Torsdag den 24.januar             Bestyrelsesmøde hos Peter Have, VG 31

Søndag den 3. Marts                FASTELAVN m. Tøndeslagning på plænen

Fredag den 5.april                      Bestyrelsesmøde hos Marie Faber Frølich, VG 84

Torsdag 25.april                         Generalforsamling

 

 

Kontaktinfo til nye bestyrelsesmedlemmer (bliver opdateret på www)

Sunes mailadresse                     CFSH21@gmail.com

Lars mailadresse                         gregersen.lars@gmail.com