Bestyrelsesmøde (konstituerende) – 28. april 2016

Referat af bestyrelsesmøde den 28. april 2016

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning blev der afholdt et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig.

Else Slange, Peter Have og Ulla Svendsen blev genvalgt til bestyrelsen for de næste to år, hvilket betyder at bestyrelsen fortsætter med uændret sammensætning. Der var enighed om, at Peter Have fortsætter som formand og Carsten Frandsen som kasserer.

Næste bestyrelsesmøde finder sted mandag den 6. juni hos Kasper Hyllested, VG 50.