Bestyrelsesmøde torsdag den 27. april 2017

Referat af bestyrelsesmøde den 27. april 2017

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning afholdtes et kort møde, hvor den nyvalgte bestyrelse konstituerede sig.

Carsten Frandsen, BU 17, var udtrådt som kasserer og bestyrelsesmedlem.

Ulla Svendsen, VG 88 blev valgt til kasserer.

Marie Frølich, VG 84, blev valgt ind i bestyrelsen som menigt medlem.

Bo Helleberg, VG 35 blev valgt til suppleant i stedet for Kasper Hyllested, VG 50.

Den nye bestyrelse pegede fortsat på Peter Østergård Have, VG 31, som formand, hvilket han accepterede.

Bestyrelsen er derfor nu sammensat som følger:

Peter Østergård Have, VG 31, formand

Ulla Svendsen, VG 88, kasserer

Sissel Fuglsang-Smidt, VG 26

Else Slange, VG 12

Marie Frølich, VG 84

Bo Helleberg, VG 35, suppleant

 

Opgavefordelingen vil blive konkretiseret ved næste bestyrelsesmøde, som vil finde sted den 1. juni kl.20.00.