Bestyrelsesmøde d. 3. november 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 03. november 2010 kl. 20 hos Jens.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Jens og Mick (ref.). samt Jens` unge New Foundlænder! Afbud Morten.

Bunkersanlæg

A: Afhændelse af bunkersanlæg.

Leika har modtaget afhændelsesdokument fra Beredskabsstyrelsen. Endelig afhændelse og overdragelse kan dog først ske når espalier over nedgange er fjernet af Boligforeningen.

Nedrivningen vil blive koordineret weekenden inden næste storskrald (dato følger). Beboere i foreningen må meget gerne melde sig. Jens og Leika koordinerer nedrivningen.

Leika koordinerer med Beredskabsstyrelsen, således at der etableres sikring af nedgange til bunkers så snart espalier er fjernet.

B: Fremtidsplaner.

 

Marianne og Mick fremlagde 3 forslag til ændring og forskønnelse af pladsen.

Bestyrelsen besluttede sig for at tilføje et 4., som der udarbejdes forslag til.

Leika finder frem til en ”5.” person som kan indgå i Pladsudvalget.

Herefter fremlægges og gennemgås de 4 forslag i udvalget.

Leika kontakter kommunen, for efterfølgende at få et møde i stand med henblik på at få en ide om kommunens mening og syn på en forskønnelse af pladsen.

Vejbelysning

Afleveringsdokument er fremsendt til Leika.

Leika følger op på nogle enkelte mangler herunder skiltning.

Præventive tiltag mod indbrud

Gennemgang af oplæg til nabosyn og tilbud på sikring fremlægges på Generalforsamling.

Diverse

– Leika afventer møde med BaneDanmark angående beplantning på baneskråning.

– 8 beboere havde meldt tilbage vedrørende vand i kælder ifm skybrud i august. På baggrund af de få tilbagemeldinger agter bestyrelsen ikke at gøre mere ved sagen.

– Stier og trappe renholdes i så ringe grad, og da telefonisk henvendelse ikke har hjulpet, besluttede bestyrelsen at der nu rettes skriftlig henvendelse til kommunen.

– Morten udarbejder regnskab for sommerfest, når alle bilag fra Festudvalget er modtaget.

(Morten havde meldt afbud til møde).

– Morten havde oplyst inden mødet, at 68 har betalt kontingent til foreningen. Rykker rundsendes.

– Ved Grænsen ”de høje numre” mødes og holder arbejdsdag 14.11. – kl 10:00.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes 09.02.11 kl. 20:00.