Bestyrelsesmøde d. 25. januar 2012

Bestyrelsesmøde onsdag den 25. januar 2012 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Morten, Claude, Carsten og Mick(ref.).

Pladsen – Buen.

Bestyrelsen arbejder på at få et møde i stand med repræsentanter fra kommunen, for at gennemgå og drøfte det udarbejdede forslag, samt fastlægge det videre forløb.

Mødet forventes afholdt i februar.

Forslag og strategi for det videre forløb, vil blive præsenteret på næste Generalforsamling.

Kloak.

Leika har udarbejdet rapport om kloakker i kvarteret. Rapporten er fremsendt til kommunen.

Kommunen har meldt tilbage at rapportens indhold er taget til efterretning og vil indgå i vurdering af kloaknettet mhp en renovering.

Der er således allerede foretaget en spuling og TV inspektion af kloakkerne.

Rapporten er lagt ud på hjemmesiden.

BaneDanmark.

Leika er i løbende dialog med BaneDanmark i forbindelse med beplantning ved Flintholm Station og baneskråningens afslutning ved broen mod Finsensvej.

Der afventes en tilbagemelding fra BaneDanmark.

 Fastelavn.

Der afholdes fastelavn på plænen d. søndag d. 19.02. kl 11.

Bestyrelsen forventer at en hjælpende hånd med det praktiske fra et par af kvarterets børnefamilier.

Der runddeles oplysninger om arrangementet

Kontingent.

Status på antallet af indbetalte kontingenter viser at medlemstallet er stærkt dalende, hvilket bekymrer Bestyrelsen, idet kontingentindbetalinger danner grundlag for bl.a. afholdelse af fastelavn og de årlige sommerfester.

Birgitte (VG 60) har været rundt i kvarteret for at uddele indbetalingskort til manglende betalere. Dette har medført 20 indbetalinger.

Men der er stadig ca. 30 svarende til ca. 25%, der ikke har betalt.

Bestyrelsen iværksætter aktion for få yderligere indbetalinger.

Diverse.

Skiltning:

Bestyrelsen følger op på manglende skiltning: ”Buen nr. 05 – 21”

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde afholdes efter nærmere aftale d. 10. el 12.04.12 kl. 20:00 hos Marianne eller Carsten.

01.02.12