Bestyrelsesmøde 18. september 2013

Bestyrelsesmøde d.18-9-2013 kl.20 hos Mick VG 7

Tilstede: Carsten Buen 17, Ulla VG 88, Sissel VG 26, Mick VG 7, Marianne VG 62(referent)

Fraværende: Anders Emil VG 43

1. Hjemmesiden

Carsten Buen 17, Troels VG 26 og Dennis Buen 9 arbejder ihærdigt på redesign og fornyelse af vores  hjemmeside.  Nye fotos af kvarteret lægges ind og indholdet evalueres og opdateres. Carsten efterlyser anbefalinger af gode håndværkere, som bestyrelsen kan lægge ud på hjemmesiden.

2. Adresseliste

Opdateret adresseliste sendes ud på mail i efteråret og printes og uddeles til enkelte beboere uden mailadresse. Adresselisten vil desuden ligge på foreningens hjemmeside med et log in for kvarterets beboere.

3. Myndigheder

Vej og Park ved Frederiksberg kommune har sammen med tidligere bestyrelsesmedlemmer og Mick besigtiget beplantningen på skråningen ved Flintholm station. Bemærkningerne var følgende: Tujaerne står med for stor afstand til at danne et lukket bælte.  Stadsgartneren foreslår at der plantes taks mellem tujaerne for lukke beplantningen. En beskæring af den øvrige beplantning vil i øvrigt gavne tujaernes vækst. Desuden konstateredes at 2 tujaer var i dårlig vækst på grund af afvanding på skråningen, da der ikke er etableret en ”skål” omkring stammen ved terræn. Bestyrelsen afventer en skriftlig vurdering fra stadsgartneren, som efterfølgende videresendes til Banedanmark.

Bestyrelsen arbejder desuden på et opfølgende møde med  Bygge og Bolig for at få præciseret formuleringerne i kvalitetsmanualen

4. 100 års projektet

Vi mangler stadig svar fra en enkelt fond,  men vi har fået positiv tilkendegivelse fra en fond,  som betinger sig at kommunen eller foreningen står for al vedligeholdelse af anlægget. Bestyrelsen følger op på dette. Desuden vil der blive fremsendt ansøgninger til nye fonde.

5. Beplantningen ved muren Finsensvej.

Den ene beplantning ved muren er blevet klippet over og derfor gået ud. Muren er bemalet med graffiti og vejbelægningen er fuld af lapper og trænger til istandsættelse.  Ulla har aftalt et møde med Mick sammen med Jacob Jensen fra Vej og Park og for at diskutere beplantningen på muren, graffiti  og  reparation af vejbelægningen.

Evt.

Der er observeret mistænkelige personer i kvarteret og der er i løbet af sommeren begået 3 indbrud og en aflåst cykel er blevet stjålet fra en af forhaverne.

Ulla oplyser, at nogle kommuner ikke bevarer de gamle tegninger og dokumenter over ejendomme,  når disse bliver digitaliseret og lagt ud på kommunens hjemmeside. Frederiksberg Kommune har oplyst på henvendelse fra bestyrelsen,  at de arkiverer alle ,  selvom de også ligger tilgængelige på kommunens hjemmeside.  Kommunen har digitaliseret alle dokumenter på byggesager frem til og med 2006. D.v.s at byggesager efter 2006  ikke findes på nettet endnu.

Ulla har kontaktet Adam Uldall som vil forære foreningen diverse historisk materiale som vi takker for.

Bogtrykkeren som har trykt bogen om kvarteret vil tilsende os filen.

Næste bestyrelsesmøde 13. nov. 2013 hos Carsten Buen 17

Frederiksberg 22-9-2013