Bestyrelsesmøde d. 13. november 2013

Bestyrelsesmøde d.13-11-2013 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Ulla VG 88, Mick VG 7, Anders Emil VG 43, Carsten Buen 17, Marianne VG 62{referent} Afbud: Sissel VG 26

1. Hjemmesiden

Den nye hjemmeside fkfb.dk er nu i funktion og bestyrelsen takker Dennis Buen 9 for stor deltagelse i udarbejdelsen. Vi arbejder fortsat på nyt billedlayout i farver og nye nutidige fotos vil blive lagt ind snarest. Tidligere udarbejdede anvisninger for parkering i kvarteret vil også blive et punkt på hjemmesiden. Mick foreslår at links til bøger om restaurering af ældre huse lægges ind på hjemmesiden som f.eks. Søren Vasegaards : ”Huse med sjæl. Navne på gode håndværkere er lagt ind og Mick vil forsyne listen med yderligere et par anbefalinger.

Vinderen af konkurrencen i forbindelse med åbningen af den nye hjemmeside er Else Slange VG 12 som i præmie vil modtage 3 flasker vin samt et stort tillykke. Hermed følger spørgsmål og svar:

(1)Hvor mange billeder er uploadede fra fastelavnsfesten 2013? ( 6 billeder)

(2)Hvor kan man bl.a. købe brugte tagsten? ( Katrinedal tagstensdepot, Fårevejle )

(3)Hvornår blev vores  boligforening  grundlagt? ( 28.maj 1913)

(4)Hvor blev bestyrelsesmødet d.14.nov.2012  afholdt? ( hos Carsten, Buen)

(5).Jf den særbevilling vi har fået fra Post Danmark, hvor mange cm. skal der så min. være fra brevindkastets underkant til fortov eller  vej? ( min.80cm)

2. Kontingent

Mange har indbetalt kontingent i juni og påmindelse om betaling sendes ud på mail i løbet af november.

3. Myndigheder

Knud Erik VG 40 vil forfatte et brev til Banedanmark angående beplantningen som mistrives på baneskråningen ved Ringbanen.

4.100års projektet

Vi har stadig ikke opnået fondsstøtte til nyetablering af pladsen ved Buen men vi søger stadig. Kommunen har meddelt at der i øjeblikket ikke er økonomi til at fjerne bunkers.

5. Beplantning ved muren Finsensvej

Ulla har haft møde med Vej og Park ang. ny asfalt på vejen ved muren og repræsentanten for kommunen vil forsøge at få det på budgettet til næste år.

Vi er velkomne fra kommunens side til selv at tilplante muren hvis vi også selv sørger for at beplantningen ikke gror op på broen. Anders Emil vil spørge Det grønne Kompagni til råds om arten af beplantning.

Kommunen har lovet at foranledige fjernelse af graffiti på muren.

Evt.

Fastelavn på plænen søndag d.2.marts.

Generalforsamling torsdag d.24.april

Sommerfest lørdag d.14.juni

Næste bestyrelsesmøde onsdag d.29.januar hos Ulla

 

Frederiksberg d.17-11-2013