Bestyrelsesmøde 29. maj 2013

Bestyrelsesmøde onsdag d.29.maj 2013 hos Marianne VG 62

Tilstede Mick VG 7, Carsten Buen 17, Ulla VG 88, Sissel VG 26 og Marianne VG 62(referent)

Afbud fra Anders VG 43

1. Sommerfesten

Skriftlig invitation til sommerfesten lørdag d.15.juni kl.18 runddeles til alle beboere.

Husk at betale årets kontingent 250kr på kontonr. 1386-7403070

2. Hjemmesiden

Troels VG 26 har tilbudt sin hjælp med design af vores nye hjemmeside. Carsten og Troels vil snarest aftale et møde. Desuden har Morten Buen 10 tilbudt sin hjælp med den praktiske opdatering af hjemmesiden.

3. Beboerliste

Opdateret beboerliste runddeles snarest

4. Myndigheder

Vej og Park har endnu ikke reageret på en rykker vedrørende en vurdering af beplantningen ved skråningen ved Flintholm Station. Vi er i tvivl om at beplantningen har de rette vækstbetingelser da den som tilsigtet ikke dækker for indkig.

5. 100 års-projekt

Vi har nu desværre modtaget 3 afslag ud af foreløbig 7 ansøgninger til forskønnelse af pladsen ved Buen. A.P. Møller Fonden har henvendt sig med diverse spørgsmål som Mick er gået videre med bl.a. til kommunen.

To af ansøgningerne får vi først svar på til efteråret

Der vil de kommende måneder blive fremsendt flere ansøgninger til relevante fonde

6. Evt.

Torben VG 11 var ikke på valg men fortsætter som revisor

Vej og Park har på foranledning af Ulla VG 88 udbedret diverse huller i asfalten omkring de høje numre Ved Grænsen. Hvis det er aktuelt for andre steder i kvarteret har Ulla kontakten til kommunen.

Mick VG 7 vil sammen med tidligere bestyrelsesmedlemmer følge op på kommunens holdning til evaluering af kvarterets kvalitetsmanual

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes d.18.september 2013 hos Mick VG 7

 

Frederiksberg d.8.juni 2013