Svar fra SKAT

Mick har modtaget svarskrivelse fra Skat. Kvarterets ”skatteudvalg” har gennemgået og vurderet skrivelsen. Dette har afstedkommet en række spørgsmål som er formuleret i ny skrivelse Skat. Læs svaret her: Svar fra SKAT