Referat af bestyrelsesmøde 11. november 2015

Møde 11. november 2015 kl. 20. Deltagere: Peter (Ref), Else, Ulla, Sissel og Carsten. Afbud fra Kasper.

Dagsorden

 1. Opdatering/revidering af velkomstbrev v/Ulla Nabohjælp v/Ulla
 2. Planlægning af fastelavn 2016 – dato og arbejdsgruppe v/Peter
 3. Loppemarked – drøfte infobrev, jf. vedhæftede udkast fra Else
 4. Kvalitetsmanual – drøfte hovedbudskaber til møde med kommunen og beslutte arbejdsdeling i forhold til opfølgning på sidste møde.
 5. Parkeringsregler – er forholdene forbedret efter infobrevet?
 6. Nyt fra myndigheder
 7. Mur mod Flintholm
 8. Byggesager
 9. Evt.

Referat

 1. Opdatering/revidering af velkomstbrev v/Ulla

Bestyrelsen drøftede behovet for at opdatere velkomstbrevet til nye beboere, for at skærpe opmærksomheden på krav og procedurer i lokalplan og kvalitetsmanual. Velkomstbrevet er godt, men der kan være fornuft i at supplere med flere eksempler og orientere om eventuelle konsekvensen af ikke at overholde reglerne.

Bestyrelsen udarbejder et udkast til revideret brev, hvor hovedbudskaberne fremhæves. Der udarbejdes også et bilag i punktform som en konkret oversigt over hvilke krav der gælder for hvilke bygningsarbejder (vedligeholdelse, renovering, tilbygning). Oversigten udarbejdes så konkret som muligt, fx hvad gælder for vinduer, døre, tagudskiftning etc., og vil – udover velkomstbrevet – også kunne bruges som vejledning til håndværkere, der skal udføre konkrete projekter i kvarteret.

Videre proces: Ulla og Carsten udarbejder et udkast til drøftelse på næste bestyrelsesmøde. Mål at præsentere det reviderede materiale på generalforsamlingen 2016.

 1. Nabohjælp v/Ulla

Bestyrelsen drøftede forskellige tiltag i forhold til indbrudssikring og nabohjælp, som er særligt relevant i sommer- og juleferier. Bestyrelsen er de seneste måneder ikke blevet orienteret om indbrud i kvarteret, men det er altid en god idé at overveje hvordan man kan gøre boligen uinteressant for indbrudstyve.

Der er generelt god praksis for nabo/genbohjælp i kvarteret. Du kan finde 10 gode råd fra Trygfonden til forebyggelse af indbrud nederst i dette referat.

 1. Planlægning af fastelavn 2016 – dato og arbejdsgruppe v/Peter

Fastelavnsfesten i 2016 afholdes søndag den 7. februar kl. 11 på plænen. Peter og Sissel sammensætter en arrangementsgruppe, og vi håber på et rekordfremmøde af børn og voksne. En nærmere invitation følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen!

 1. Loppemarked – drøfte infobrev, jf. vedhæftede udkast fra Else

Som en ny aktivitet i kvarteret vil der blive arrangeret et loppemarked den 29. maj 2016. Else har været i gang med at udarbejde en beskrivelse af konceptet, som formentlig er klar til udsendelse i starten af det nye år. Vi håber så mange som muligt vil bakke op om initiativet.

 1. Kvalitetsmanual – drøfte hovedbudskaber til møde med kommunen og beslutte arbejdsdeling i forhold til opfølgning på sidste møde.

Repræsentanter for bestyrelsen mødes den 30. november med Frederiksberg kommune for at drøfte praksis i forhold til lokalplanen for kvarteret, løbende håndtering af byggesager m.v.

Bestyrelsen vil tage bl.a. følgende hovedbudskaber med til mødet med kommunen:

–          Det er vigtigt løbende at fastholde beskyttelsesniveauet og værne om principperne i den bevarende lokalplan

–          Et væsentligt element i dette er kommunens tilsyn og konkrete håndtering af byggesager i kvarteret

–          Derudover er den løbende dialog mellem kommunen og foreningen om de konkrete sager væsentlig

–          Bestyrelsen er bevidst om egen rolle i at holde høj bevidsthed om kvarteret regler gennem information, råd og vejledning m.v.

 1. Parkeringsregler – er forholdene forbedret efter infobrevet?

Der er fortsat udfordringer med at komme forbi tæt parkerede biler særligt VG lave numre.

 1. Nyt fra myndighederMur mod Flintholm

Pga. sygdom hos entreprenøren tog det længere tid end forventet at etablere muren mellem Flintholm st. og VG 48/50. Muren er nu etableret som aftalt, og det er umiddelbart lykkedes at bevare flere af de høje træer.
Der er som aftalt plantet vedbend, som skal gøre muren grøn mod stationen. Der er ikke plantet vedbend på siden mod VG 48/50.
Ifm. anlægget har det været nødvendigt at fjerne al beplantning på skrænten mellem stationen og muren. Her er der plantet nye buskplanter, men skrænten fremstår pt. meget “nøgen”, og vil nok gøre det længe.
Umiddelbart efter etableringen blev der malet grafitti på begge sider af muren, ligesom det er konstateret, at muren ofte bruges som læhegn for stationens gæster, der ikke nåede at gå på toilettet, inden de tog hjemme fra.

Bunkers

Der har – formentlig som drengestreger – været skruet nogle møtrikker af pladerne for indgangen til bunkeren. Ulla har kontaktet kommunen (brandvæsenet) som har udbedret det.

 1. Evt.

Der har for nogle uger siden været et knivstikkeri i kvarteret hvor en ung mand blevet stukket ned på Buen. Der er som bestyrelsen har forstået tale om en tilfældighed hvor et klammeri på Finsensvej som helt tilfældigt endte med, at en person blev jagtet ned af Buen og der altså stukket ned. Offeret blev stukket i låret, men var ikke i livsfare, jf. diverse netmedier.

Næste bestyrelsesmøder bliver onsdag den 20. januar 2016 kl. 20 hos Else VG12

Bestyrelsen udsender en julehilsen med vigtige datoer og reklame

–          Fastelavn 7. februar 2016

–          Generalforsamling 28. april kl. 20

–          Loppis den 29. maj

–          Sommerfest 18. juni  incl. åbne haver

 

——————-

10 gode råd fra Trygfonden

Hvis du følger disse råd, har du gjort det svært for tyven:

Tricks til at passe på huset:

 • Aftal med naboen, at de skubber posten ind ad brevsprækken, fylder skraldespanden eller parkerer bilen i jeres indkørsel
 • Gør din bolig synlig: undgå høje hække, træer og stakit
 • Skab god belysning omkring boligen – så har tyven sværere ved at komme uset ind i boligen
 • Værdifulde genstande bør ikke kunne ses udefra. Mange tyve spotter værdigenstande gennem vinduer
 • Sørg for gode låse på hoved-, bag- og havedøre. Vejen ud af huset er lige så vigtig som vejen ind i huset
 • Lås dit skur eller ryd op, så der ikke ligger redskaber i haven. Nogle indbrudstyve medbringer ikke værktøj, men finder det på gerningsstedet
 • Rod gerne med legetøj i haven og opvask på køkkenbordet. Så ser det ud som om, der er nogen hjemme
 • Lås dørene inde i huset, når I tager væk i længere tid. Så bliver det besværligt for tyven at komme rundt.
 • Stærke vindueskarme og låse på vinduer er ikke en garanti mod indbrud, men kan i nogle tilfælde afholde tyven fra at begå indbrud, da de ikke er interesserede i, at det tager for lang tid at komme ind
 • Brug evt. tænd/sluk-ure til lys og radio, så det ser ud som om, der er nogen hjemme
 • Gardiner, der er trukket for, gør det sværere at vurdere, om der er nogen hjemme, og om der er særlige værdigenstande i boligen. Træk gerne gardinet i soveværelset for, men indhyl ikke hele hjemmet i gardiner
 • Vær opsøgende og nysgerrig, når du færdes i dit boligområde og møder fremmede mennesker
 • Prøv at finde på nye gemmesteder til værdigenstande i rum, som tyvene ikke er lige så interesserede i (køkkener, badeværelser, bryggers osv). Og lad være med at have alle dine nøgler samlet og synlige i et nøgleskab el.lign.