Bestyrrelsesmøde d. 10. april 2014

Bestyrelsesmøde d.10.april 2014 hos Mick VG 7

Tilstede: Sissel VG 26, Anders Emil VG 43, Mick VG 7 og Marianne VG 62(referent).  Afbud : Ulla VG 88 og Carsten Buen 17

  1. Banedanmark

Bestyrelsen er i skriftlig dialog med Banedanmark, som har foreslået at bygge en ca.6m høj skærm, som skal hindre indkig til nærliggende matrikler, ejendomme og kvarteret omkring pladsen Ved Grænsen fra perronen på Flintholm station. Der er på nuværende tidspunkt afsat pæle med den givne højde for den tiltænkte skærm på volden ved det nedre banelegeme. Bestyrelsen har sammen med Knud Erik VG 40 reageret på Banedanmarks forslag med henblik på at få arrangeret et møde for at finde frem til en alternativ løsning.

  1. 100års projektet

Mick har underrettet stadsgartner Karsten Klintø fra Vej og Park, om at der ikke er opnået tilsagn fra de 12-15 fonde, hvor der er blevet ansøgt om midler til forskønnelse af pladsen ved Buen. Bestyrelsen er af den opfattelse, at der ikke er flere muligheder for at opnå støtte gennem fonde. Der vil derfor ikke blive foretaget flere tiltag i sagen i denne omgang.

  1. Kvalitetsmanual

Kommunen ønsker at ændre samarbejdet med boligforeningen om manualen, således at justeringer ikke skal forelægges det politiske system. Mick har sammen med de tidligere formænd, Leika og Knud Erik, holdt møde med kommunen for at høre mere om baggrunden – og for at få uddybet kommunens forslag til fremtidig procedure. Kommunen vil fortsat administrere efter retningslinjerne i den eksisterende manual.  Hvis boligforeningen ønsker forslag til ændringer, tilføjelser eller præciseringer vil kommunen gerne gennemlæse forslagene, og såfremt de ligger indenfor rammerne af lokalplanen, og man i øvrigt kan nikke ja til forslagene, vil forvaltningen administrere efter sådanne nye retningslinjer.

Bestyrelsen vil anbefale generalforsamlingen, at vi siger ja til den nye samarbejdsmodel.

  1.  Muren ved Finsensvej

Ulla har indhentet tilbud på beplantning langs muren mod Finsensvej. Tilbuddet lød på 25000kr eksl. moms. Bestyrelsen finder at denne udgift er for stor i forhold til foreningens samlede budget. Bestyrelsen overvejer at indhente et alternativt tilbud.

Ulla er desuden i dialog med Vej og Park om reparation af asfalten ved udkørslen til Finsensvej ved trappen og muren.

  1.  Fastelavn

Fastelavnsfesten var i år en stor succes med mange deltagere. Vejret var fint, og ideen med at afholde fastelavn udenfor vinterferien er værd at gentage.

HUSK GENERALFORSAMLINGEN D. 24.APRIL

Frederiksberg d.11-4-2014