Bestyrelsesmøde d. 3. juni 2014

Bestyrelsesmøde  FKFB tirsdag d.3.6.2014 kl.20 hos Carsten Buen 17

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26 deltog ikke.

Parkeringszoner: Der er lagt et link ud på hjemmesiden, som fortæller om indførelse af parkeringszoner på Frederiksberg. Det handler om skiltning, licenser, gæstekort m.v.. Vores kvarter bliver ramt af disse pr.1.4.2015. Bestyrelsen vil arbejde for, at der kun skiltes ved indfaldsvejene.

Grundskyld: Det på Generalforsamlingen omtalte grundige dokument fra Leika er fremsendt til Skat, som har bekræftet modtagelsen. Efter der modtaget svar fra Skat, vil der evt. blive rettet henvendelse til lokale politikere og lokalt skatteudvalg samt eventuelt presse.

Kvalitetsmanual: På næste års generalforsamling fremsættes forslag om, hvorledes man skal forholde sig til Kvalitetsmanualen. På dette års generalforsamling var der er en positiv tilkendegivelse om at følge kommunens nye holdning til vor Kvalitetsmanual, som fremover skal redigeres og udsendes af FKFB.

Skærm mod Flintholm Station: BaneDanmark foreslår en 6 meter høj skærm bag ved VG 48 + 50. Der er ikke enighed om skærmens udformning. Knud Erik og Mick afholder møde med de involverede for at nå til enighed om et alternativt forslag, som fremsendes til BaneDanmark

Tyveri i kvarteret: Det blev debatteret om, hvorvidt bestyrelsen skulle agere aktivt i denne forbindelse (anmeldelse eller andet). Bestyrelsen mener ikke det er deres opgave, men opfordrer til – ’nabokik’ /’hold øje’ – spørge ’fremmede’, hvilket ærinde de har i kvarteret – om vi kan hjælpe. Hvis en beboer oplever noget rigtig problematisk, må man selv anmelde. Bestyrelsen har ikke fået flere henvendelser, siden opfordringen. Husk også tømme postkasser/skraldespande. Der vil blive lagt check/huskeliste ud på hjemmesiden

Sommerfest: Det er den 14.juni. Der er tjek på organisering. Mick har sørget for invitationen og tager sig af bestilling af øl og vand. En ide blev fremsat: om at indkøbe noget overdækning til om 1½ år, så sommerfesten ikke drukner fremover – Lette pavilloner blev foreslået. Måske allerede i år opfordre til at tage egne pavilloner med, hvis der loves regn.

100 års Jubilæumsfest: Dato:20.06.15. Festkomite: Ulla, Marianne Thygesen, Mick bindeled til bestyrelsen. Opfordring sendes ud: Har I lyst til at melde jer til festkomiteen, så meld jer til Ulla inden 1.august – mødeindkaldelse til 1. festmøde udsendes senest 23.august. Mødet afholdes i september.

Konstituering af bestyrelsen:

Formand               Mick Ammentorp       VG 7

Kasserer               Carsten Frandsen        BU 17

:                              Peter Have                    VG 31

:                              Ulla Svendsen               VG 88

Referent                Else Slange                    VG 12

Suppleant            Sissel Fuglsang-Smith    VG 26

Eventuelt:

Vejlappehold fra kommunen har været her.

Graffiti på muren oppe ved broen er blevet fjernet – kan vi finde på et alternativ til den beplantning, som vi aftalte tidligere?  Vi kunne måske mobilisere nogen til efeuplantning i eksisterende huller.

Bunkers beplantning bliver studset 2 gange om året.

Ulla påtager sig at levere brev + bog + kvalitetsmanual til nye tilflyttere.

Næste bestyrelsesmøde torsdag d. 25. september

Referent

Else Slange