Bestyrelsesmøde d. 25. september 2014

Bestyrelsesmøde FKFB 25.09.14 hos Peter VG 31.

Tilstede: Carsten Bu 17, Ulla VG 88, Peter VG 31, Mick VG 7, Else VG 12 (ref), Sissel VG 26.

1.    Kontingent.

Det er tid til at betale at betale kontingent.

Hvis du endnu ikke har betalt kontingent for 2014, så er det nu tid.                       Reg. Nr. 3186, konto 7403070.

Husk at notere adressen på indbetaling. Kontingentet er 250 kr. per ejendom,

125 kr. for pensionister, og bedes indbetalt snarest.

Vi vil gerne opfordre til at der oprettes en fast årlig overførsel på betalingen via egen bank.

2.    100 årsfesten:

Datoen er fastsat til 20. juni 2015.

Festkomiteen er under opbygning.

3.    Orientering diverse myndigheder

BaneDanmark:

Korrespondancen fortsætter med Bane Danmark, som nu har indvilget i at afholde møde for at debattere afskærmning mod stationen på stedet med foreningen og de involverede parter.

Grundværdi:

Skat har endnu ikke svaret på vores henvendelse vedrørende fastsættelse af grundværdier for kvarterets ejendomme. Mick rykker for et svar.

Et ekspertudvalg (Engberg-udvalget) har i mellemtiden afleveret forslag til en ny model for beregning af grundværdi. Forslaget indebærer, at skævheder i den nuværende grundvurdering rykker med over i den nye model. Skatteministeren er ikke tilfreds med forslaget og vil bede en ny gruppe eksperter – Center for Implementering – arbejde videre med sagen.

Mick har med Leika, VG 48, og Knud Erik, VG 40, aftalt, at foreningens notat tilrettes, så det kan sendes til det nye implementeringscenter plus andre aktører. Det dokument, vi skriver til politikkerne, vil blive lagt på hjemmesiden.

4.    Hjemmesiden

Gamle billeder fra kvarteret efterlyses. Såfremt der er nogen der ligger inde med foto bedes de fremsendt til Carsten Frandsen (Webmaster) ccfrandsen@gmail.com som herefter vil supplerer samlingen på hjemmesiden.

5.   Evt.

Der var debat af fremtidige fokusområder for kvarteret på bestyrelsesmødet.

Peter laver et oplæg til diskussion af området til næste bestyrelsesmøde.

Input er velkomne fra alle i kvarteret.

NB!!!-Beboerlisten opdateres pr. november 2014.

Hvis der er ændringer eller tilføjelser, så skriv en mail til ulla.vg88@gmail.com

Næste møde 26.11.2014: kl. 20 hos Mick VG 7