Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2010

Bestyrelsesmøde onsdag den 20. januar 2010 kl. 20 hos Morten.

Til stede: Leika, Marianne, Claude, Morten og Mick (ref.). Afbud: Jens

Fastelavn

Der afholdes fastelavn på plænen d. 14.02.10. kl.11:00.

Skrivelse vil blive runddelt.

Sommerfest

Årets sommerfest afholdes d. 19.06.10.

Det forlyder at festudvalget arbejder på højtryk!

Forum på hjemmesiden.

Idet der ikke er den store trafik på ”Forum” på vores hjemmeside, blev der sat spørgsmål om den skulle nedlægges.

Bestyrelsen undersøger diverse tiltag og vil tage punktet op på det næste møde og på årets generalforsamling som er fastsat til 28.04.10.

Hundestativer/skiltning

Bestyrelsen overvejer hundeskilte til stier som ved de 2 pladser.

Claude indhenter priser.

Bunkersanlæg

Afventer tilbagemelding.

Se i øvrigt sidste referat.

P-plan.

Udarbejdet P-plan runddeles.

Muren ved Finsensvej.

Flere beboere i området ved Finsensvej har vist interesse for at deltage i diverse tiltag vedrørende beplantning op ad muren.

Mick tager kontakt med disse beboere for at få lagt en plan.

Vejbelysning

Etableringen af ny vejbelysning er sat midlertidig i bero pga frosten.

Der lægges ny tidsplan på hjemmesiden så snart der nyt fra det udførende entrenørfirma.

Opmærksomheden henledes stadig til tidligere runddelt skrivelse omhandlende retningslinier i forbindelse med udskiftning af vejbelysning.

I skrivelsen påpeges det, hvilke følger og forpligtigelser arbejdet har for den enkelte husejer.

Diverse

Kommunen vedstår deres løfte om at trykke 100 stk. eksemplarer af Kvalitetsmanualen.

Kommunen er blevet opfordret til, som tidligere at orientere bestyrelsen om byggesager i kvarteret.

Træ på volden mod banen udskiftes til foråret.

Næste bestyrelsesmøde

Næste bestyrelsesmøde holdes 15.04.10, kl. 20:00 hos Jens.