Bestyrelsesmøde 26. september 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d.26. september kl.20 hos Claude VG 19

 

Tilstede Ulla VG 88,  Anders VG 43,  Mick VG 7,  Claude VG 19,  Carsten Buen 17,  Marianne VG 62(referent)

 

 

1. 100års projektet

Projektet om pladsen ved Buen om fjernelse af bunkersanlæg og etablering af ny plads er blevet godkendt af kommunen. Mick har udarbejdet et overslag vedr. budgettet på knap 1 mill.kr. Kommunen har lovet at tilsende en officiel godkendelse af projektet og justerer budgettet. Derefter vil der blive søgt om fondstøtte.

 

2. Kvalitetsmanual

Kvalitetsmanualen skal revideres og kommunens Bygge-og Boligafdeling skal præsenteres for ændringerne. Møde med kommunen og Mick og Marianne aftales snarest. I velkomstbrevet til nye beboere i kvarteret skal der henvises til kvalitetsmanualen.

 

3. Hjemmeside/mailiste/beboerliste

Carsten har overtaget ansvaret for foreningens hjemmeside. Vi har besluttet at modernisere vores noget forældede hjemmeside, og Carsten har lavet en aftale med Dennis Buen 9 om opdatering og ny design. Dennis inviteres med til næste bestyrelsesmøde i november for at diskutere hjemmesidens form og indhold. Vi håber at den nye hjemmeside fungerer ved årsskiftet. Den nuværende hjemmeside vil derfor ikke blive opdateret yderligere med bl.a det seneste referat, som vil blive sendt ud på mail, og det vil så senere blive lagt ud på den nye hjemmeside.

Carsten har også overtaget ansvaret for foreningens mailliste og har i løbet af sommeren fået antallet af tilmeldte mailadresser op fra 40% til 73% af foreningens beboere. Dette er sket ved udlevering af tilmeldingsbreve til de husstande som ikke var tilmeldt i forvejen. Der gøres endnu et forsøg på at få antallet yderligere op. Desuden er antallet af kontingentbetalere til foreningen i 2011 nået op på 92%. I 2012 har 43% betalt indtil nu. Vi anvender ikke længere girokort og der vil snarest blive sendt en mail/brev rundt med opfordring til at betale kontingent 250kr årligt via netbank/bank til.foreningens kontonr. 3186-7403070 med tydelig angivelse af adresse.

Ulla har påtaget sig opgaven med at opdatere beboerlisten og der sendes en mail ud om opdatering af telefonnr., børn m.m til Ulla.

Tilbud om alarmsystemer og tilbud fra Realkredit Danmark vil blive lagt ud på hjemmesiden.

 

4. Arkivering

Ulla og Knud Erik Dahl samarbejder om foreningens arkiv med henblik på opdatering af oplysninger om kvarteret til Lokalarkivet ved Frederiksberg Kommune

 

5. Evt.

Claude fraflytter kvarteret og vi takker ham for hans arbejde i foreningen.

Carsten tiltræder som bestyrelsesmedlem og ny suppleant vælges ved Generalforsamlingen 2013

Præmieringsskiltet fra pladsen er under renovering og forventes genopsat snart.

Forslag om håndværkerliste på hjemmesiden over “gode” håndværkere.

Carsten efterlyser skiltet Buen 5-21 og Leika er underrettet.

 

Næste bestyrelsesmøde 14.11.2012 hos Carsten.

 

Frederiksberg 29-09-2012