Bestyrelsesmøde 23. maj 2012

Bestyrelsesmøde onsdag d.23.maj 2012 hos Mick, Ved Grænsen 7

Tilstede: Ulla, Carsten, Claude, Mick og Marianne(referent). Afbud: Anders.

1. SOMMERFEST

Sommerfesten på plænen afholdes lørdag d.23.juni Kl.18. Der vil ikke være fælles grill i år. Loppemarked kl.15 Berit og Jan, Ved Grænsen 90 åbner deres have med bål kl.22

2. 100ÅRSPROJEKTET

Det fremlagte projekt om forskønnelse af pladsen ved Buen blev godkendt på Generalforsamlingen og bestyrelsen tager nu kontakt til kommunen som vil være behjælpelig med at prissætte projektet. Dernæst ansøger vi om støtte fra diverse fonde bl.a Frederiksbergfonden.

3. KVALITETSMANUAL

Møde aftales med kommunen, Bygge, Plan og Miljøafdelingen, om evaluering og opdatering af kvalitetsmanualen efter at den nuværende manual har været retningsgivende i 5 år

4. HJEMMESIDEN

Carsten vil påtage sig arbejdet med at modernisere og opdatere vores hjemmeside.

5. EVT.

“Tilbud til foreningen” lægges ud på hjemmesiden. Bl.a tilbud om alarmanlæg, låneomlægning o.s.v.

“Håndværkerliste” med gode og dårlige håndværkere lægges ligeledes ud på hjemmesiden Ulla overtager ansvaret for foreningens arkiv.

Carsten lægger gode postkasseløsninger ud på hjemmesiden

Næste bestyrelsesmøde afholdes i september

Husk at betale kontingent 250kr til foreningen på regnr.3186  kontonr.7403070

God sommer