Bestyrelsesmøde 31. januar 2013

Bestyrelsesmøde onsdag d.31.januar 2013 hos Ulla VG 88

Tilstede Morten VG 8 (delvis), Ulla VG 88, Mick VG 7, Carsten Buen 17, Anders VG 43, Marianne VG 62(referent).

1. Budget

Foreningens regnskab og budget blev fremlagt af Morten VG 8

2. Fastelavn

Søndag d.10.februar kl. 11 på pladsen. Carsten Buen 17 og Anders VG 43 står som arrangører i samarbejde med Leika VG 48.

3. Hjemmesiden

Arbejdet med  fornyelse af hjemmesiden pågår men er forsinket og vi håber at være klar til generalforsamlingen i april.

4. 100års projektet

Vi har desværre fået afslag fra Frederiksberg Fonden på økonomisk støtte til etablering af pladsen ved Buen.  Real Dania og Nordea Fonden søges nu.

5. Rotter

Der er observeret rotter flere steder i kvarteret.

Husk at det er lovpligtigt at anmelde rotter til kommunen.  Oplysninger kan fås ved at søge på Frederiksberg Kommune/rotter. Besøg af rottefænger  er uden omkostninger.

Anders VG 43 og naboen VG 45 har i samarbejde med kommunens rottefænger fået ´´ udryddet rotterne i deres huse.

Der er tillige observeret rotter i haverne VG 5 –VG 11 Dette er anmeldt til kommunen og flere fælder er sat op. Rottefængeren oplyser at hønsehold, fuglefoder og nedfaldsæbler tiltrækker rotter.

Frederiksberg Kommune har udarbejdet et regelsæt for placering og korrekt opbygning af høsehuse og –gårde. Oplysninger kan findes på kommunens hjemmeside under ”hønsehold”. Disse anvisninger skal nøje følges, således at rotter så vidt muligt undgås.

6. Arkivering

Ulla opdaterer foreningens adresseliste og deadline for oplysninger er 28.feb. på ulla.vg88@gmail.com.

Ulla og Knud Erik VG 40 forsyner Lokalhistorisk Arkiv med materiale fra foreningen i årene 2002- 2012.

7. Myndigheder

Fældning og beskæring af træer:

Bestyrelsen har efter henvendelse til kommunen fået følgende tilbagemelding:

Når en grundejer har ønske om beskæring eller fældning af træer der er mere end 25 år gamle, skal man henvende sig til Vej- og Parkafdelingen på denne mailadresse:  Vej&Park@frederiksberg.dk Sagerne behandles individuelt, idet der tages hensyn til træernes placering på grunden og deres æstetiske værdi for området.

 

Skiltning

Nyt skilt ”Buen 5-21” sættes op i løbet af februar.

Der er fremsat ønske fra beboer i Buen om skilt ”Legende børn”.

Bestyrelsen vil anmode kommunen om placering af skilt af denne type ved indkørsel fra Finsensvej til Buen.

Kvalitetsmanualen

Der afholdes møde vedrørende Kvalitetsmanual og en evt. evaluering med kommunen formodentlig i feb./marts.

Politi

Københavns Politi har for nylig indført begrebet ”Din betjent” så beboerne i et lokalområde har hurtig adgang til en lokalkendt politibetjent. Yderligere oplysninger på www.politi.dk/koebenhavn

Affald

Kommunen opfodrer flere husstande til at tilmelde sig ordningen med en container til plast og også til metal. Hvis man samtidig går ned i størrelse på container til dagrenovation er der et par hundrede kr. at spare.  Ring til kommunens affaldskontor på 38 21 49 00 el. www.frederiksberg.dk/affald

BaneDanmark

Tidligere  formand Leika VG 48 og Knud Erik VG 42 er i dialog med BaneDanmark vedrørende den afskærmende beplantning på skråningen mod Flintholm Station.

Evt.

Eventuelle indbrud rapporteres gerne til Mick no9@mail.dk el. Carsten  ccfrandsen@gmail.com

Fristen for forslag til kommende generalforsamlingen er 3.april

Bestyrelsen søger en suppleant med weberfaring til valg på generalforsamlingen d.17.april

 

Næste bestyrelsesmøde afholdes 3.april hos Anders VG 43

Frederiksberg d. 01-02-2013