Pladsen - Buen

 

 

100-årsprojektet - beskrivelse

 

 

 

Den eksisterende plads ryddes for beplantning på de 2 høje.

Bunkers fjernes til terræn.

De 3 store træer bevares.

 

Mellem de 3 træer etableres 2 let forhøjede plateauer, som i udstrækning nogenlunde

svarer til de 2 høje i dag.

Der afsluttes mod vej med en 40 – 50 cm høj granitsætning.

 

Omkring det centrale træ afsluttes de 2 forhøjede plateauer af granittrin, som danner

cirkelslag omkring træet.

 

De 2 let forhøjede plateauer tilplantes med lave buske, som brydes af et stiforløb.

I den lave beplantning placeres enkelte større buske.

 

 

 

Pladsudvalget April 2012