12.10.2011

 

 

 

 

 

 

 

Sag         :  Frederiksberg kommunale Funktion¾rers Boligforening.

                  Retningslinjer for ops¾tning af postkasser

 

 

Postkasser.

 

Placering.

PostDanmark oplyser f¿lgende om placering af postkasser for villaer og r¾kkehuse:

 

ÓEnkeltbrevkasser skal placeres sŒledes at, forsendelser kan afleveres i brevkassen direkte fra offentlig adgangsvej (offentlig vej, offentlig sti eller privat f¾llesvej). Enkeltbrevkasser skal placeres ved indgangen (typisk skellet) til den enkelte parcel. Oftest ved oph¾ngning pŒ stolpe, plankev¾rk el. lign.

Brevindkastet skal normalt vende ud mod adgangsvejen. En placering vinkelret mod adgangsvejen kan dog anvendes, sŒfremt den normale placering generer adgangen til villaen/r¾kkehuset. Der mŒ ikke v¾re bevoksning eller anden form for afsp¾rring, som forhindrer, at aflevering i brevkassen kan ske uden besv¾r eller gener for postbuddet.Ó

 

Brevkassen (brevkasserne) skal opstilles, sŒ afstanden fra brevindkastets underkant til gulv, fortov eller vej er mindst 100 cm og h¿jst 120 cm.Ó

 

Bestyrelsen har dog opnŒet f¿lgende lempelser ift. PostDanmarks regler:

 

PŒ grund af omrŒdets bevaringsv¾rdighed kan Post Danmark acceptere, at brevkasserne ops¾ttes sŒ afstanden fra brevindkastets underkant til fortov eller vej er mindst 80 cm.  

 

Brevkasserne SKAL v¾re placeret i skel ud til fortovet. Post Danmark kan endvidere acceptere, at brevkasserne ops¾ttes vinkelret pŒ fortorvet.

 

Med venlig hilsen, Anne-Maj Nielsen, Udviklingskonsulent, Post Danmark A/S

 

 

Forslag til placering, type og farve. Bestyrelse foreslŒr f¿lgende:

 

Placering: Postkasser placeres pŒ matriklen. Postkasser skal ikke placeres uden pŒ stakitter sŒ vidt det kan undgŒs. Har du en lŒge i dit stakit og v¾lger at placere din postkasse vinkelret pŒ fortorvet, forbeholder Post Danmark sig dog at du ¾ndre placering herunder h¿jde.

 

Farve: sort, hvid, grŒ, galvaniseret eller kobber.

 

Type: afrundet i top eller bŒde i top og bund, som f.eks:

MEFA serie Harmony 825, 840 eller 864 – se www.mefa.dk

Allux 200 – se www.postkassebikseb.dk/shop/postkasse-allux-200-256813p.html

Veksoe – se www.veksoe.com1/default.asp?PAGEid=5690

 

F¾lles k¿b.

Bestyrelsen har vurderet, at der ikke foretages f¾lles indk¿b, da dette kr¾ver at et st¿rre antal  husstande tilslutter sig, f¿r der kan gives rabat, og samtidig forventes det, at en del af de eksisterende postkasser, monteret pŒ facader, flyttes til den ovenfor anviste placering.

 

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen